Gratis fiske på Statsallmenningene i Stjørdal i perioden 2. juli - 20. august.

Fjellstyrene i Stjørdal sammen med Stjørdal kommune tilbyr gratis fiske ...

Status veier og vann.

Bilde: Siste rest av snø på Rådalsvegen på vei opp til Rauåtjønna ...

2. gangs retrekking gjennomført

Mandag 25/5 gjennomførte vi 2. gangs trekking. Det var 9 ubetalte ...

Trekking av småviltjaktkort 2020 er gjennomført.

I sammarbeid med Inatur gjennomførte Fjellstyrene i Stjørdal trekking av ...

Jaktkort 2020 er klar for søknad med frist 1. april.

Fjellstyrene i Stjørdal har nå lagt ut et begrenset antall jaktkort for ...

Prev Next

JoomShaper