Småviltjakta 2014

Fjellstyrene i Stjørdal har i samarbeid med hundeutvalget i SJFF gjennomført liryptakst på Vigden og Elgvadsfoss statsallmenninger og på Sonen og Sonvadsfoss statsallmenninger under middels til gode forhold. Det er taksert etter Distance metoden med hund langs faste linjer i terrengene. Det er taksert 27 linjer på til sammen 89 km, og det er de samme linjene som blir gått hvert år. Resultatene gir oss en oversikt over produksjonen(kylling pr. høne) og tetthet(ryper pr/km2).

Takstresultatene er et viktig grunnlag for fjellstyrenes forvaltning av lirypebestanden. Datasettene er lagt inn i Hønsefuglportalen.no og senere analysert av HiNT. Resultatene viser en tetthet på 16,7 ryper/km2 i 2014 og er en forbedring i forhold til 2013 da tettheten var på 9 ryper/km2. Produksjonen viser også en bra økning fra 4 kyllinger/høne i 2013 til 5,9 kyllinger/høne i 2014. Fjellstyrene har taksert lirype siden 2008 og tettheten er over snittet for de siste 7 år på 11,7 ryper/km2. Produksjonen på 5,9 kyll/høne er også den klart beste produksjonen vi har hatt med et snitt på 3,9 kyll/høne de siste 7 årene.

Selv om vi gleder oss over disse positive tallene er 2014 ikke noe toppår for lirypa. Vi er i en positiv trend og har forhåpninger om at denne trenden også vil fortsette inn i neste sesong om alle forhold ligger til rette for dette. Mye mus i terrengene har nok bidratt til denne positive utviklingen men det er under taksten observert lemmen og vi håper at denne bestanden vil øke utover senhøsten og vinteren og danne grunnlaget for videre oppgang for lirypebestanden. Det betyr at det fortsatt er viktig å være forsiktig med uttaket denne sesongen slik at vi kanskje igjen kan få løftet bestanden opp til et høyere nivå. Samtidlig ser vi at jegerne kanskje har forventninger om at baglimit økes noe når bestanden er økene.

Fjellstyrene behandlet regulering av småviltjakta 2014 under sitt fjellstyremøte 21.08.14 og følgende vedtak ble fattet:

For statsallmenningene i Stjørdal vedtas følgende fangstbegrensinger for jaktsesongen 2014:

 

1. Det innføres en fangstbegrensning på 3 fugler pr jeger/dag.

2. Det legges ut 50 jaktkort for salg fra 1. oktober.

3. Jegere som er tildelt jaktkort jakter til jul.

 

50 jaktkort legges ut for salg på Sakshaug Sport mandag 29. september og det blir først til mølla prinsippet. 50 jaktkort gjelder uavhengig om det er sesong, uke eller dagskort som selges. Når 50 jaktkort er solgt stoppes jaktkortsalget for 2014.

 

Vi forventer at jegerne forholder seg til de begrensningene som er vedtatt og ønsker lykke til med årets småviltjakt. Saksdokument er lastet opp nedenfor.

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (Saksframlegg småviltjakta 2014.doc)Saksframlegg småviltjakta 2014.doc 
JoomShaper