Sanking av bufe.

Statsallmenningene i Stjørdal er viktige beiteområder for bufe. Totalt ble det sluppet det ca. 2700 småfe og 240 storfe i tilknytning til og på statsallmenningene i 2014. Beitelagene er godt i gang med å samle inn sine dyr og ca. 80% av storfe nå sanket inn mens for sau gjenstår en del spesielt på Leksdal. Arbeidet vil fortsette utover høsten og skulle du under jakte eller andre turer komme over dyr setter beitelagene pris på å høre dette. Viktig er det også å melde fram om du skulle finne kadaver eller rester etter døde dyr og ta posisjon om mulig.

Observasjon av dyr meldes til:

Leksdal Fellesbeiete(Leksdal allmenning) til Bjørn Haugen tlf: 90896723

Rådal Fellesbeite(Bruås og Rauå st. alm) til Stian Hofstad tlf: 90163519

Rauåa Beitelag (Bruås og Rauå st. alm.) til Kjell Jostein Børseth tlf: 92047525

Risvola Beitelag(Vigden og Elgvadsfoss st. alm) til Jan Dahl tlf: 98062105

Sonen og Sonvadsfoss Statsallmenning til Nils Sundal tlf: 45442359

JoomShaper