God jul og godt nytt år.

Endelig kom vinteren til Stjørdal etter en flott og varm sommer og høst. Vi håper og tror at mange jegerne har hatt flotte dager i høstfjellet etter rype, skogsfugl eller elg. Rapportene som er kommet inn til fjellstyrene støtter observasjonene som ble registrert under lirypetaksten.  Lirypa har vist en bra oppgang og har produsert bedre enn på mange år. Det samme gjelder også for fjellrypa og det er rapportert om til dels store kull og det er nå på slutten av sesongen observert store flokker som tyder på at bestanden også er god nå når jakta nærmer seg slutten.

 

 For skogsfugl var meldingene positive før jakta startet og det kom inn mange meldinger om observerte kull. Selv om det er en oppgang også her er det vel riktig å si at vi kanskje hadde forventet en noe bedre produksjon på skogsfuglen. Oppsummert konkluderer vi med at det har vært et godt småviltjaktår og at bestanden som er igjen etter årets jakt burde gi grunnlag for fortsatt bestandsoppgang. Det blir nå veldig spennende å følge med på smågnagerbestanden utover vinteren og våren. Mye vil være avhengig av at musa overlever vinteren, alternativt at lemmen kommer inn i systemet og bidrar til redusert predasjonstrykk på småviltet til våren. Vi håper jegerne nå er flinke til å rapportere antall jaktdager og felt vil innen 1. april slik at fjellstyrene har et best mulig grunnlag for fremtidig forvaltning.

Elgjakta er viktig for fjellstyrene og det ble på 12 jaktfelt felt 46 elg og 1 hjort på våre allmenninger. Dette er vi veldig godt fornøyd med og antallet ligger på et stabilt nivå i forhold til tidligere år. Fjellstyrene i Stjørdal leier ut 12 jaktfelt på 4 års kontrakter, også i år er det noen jaktfelt som går ut og disse vil legges ut i begynnelsen av april med søknadsfrist 30. april.

Fjellstyrene i Stjørdal la ut hyttene på Inatur.no på nyåret. Dette har ført til en betydelig økning i utleie på de fleste hytter og samlet er antall utleiedøgn nesten tredoblet. Må vel innrømme at vi ble ”tatt litt på senga” av denne økningen men vi tror de fleste som har leid våre hytter har hatt en positiv opplevelse og kommer tilbake. Faktisk har vi hatt gjester som har kommet opp fra Danmark for å leie våre hytter dette året og det er gledelig.

Selv om fuglejakta og hjortejakta nå nærmes seg slutten er jaktsesongen langt fra slutt. Vi vil oppfordre til økt jakt på smårovviltjakt utover vinteren med spesielt fokus på rev og mår. Jaktivarnes prosjektet bistår deg gjerne med åte i form av innsamlet slakteavfall fra årets elgjakt.

Etter denne korte oppdateringen ønsker vi alle våre jegere, samarbeidspartnere og brukere av allmenningene i Stjørdal god jul og et godt nytt år.

JoomShaper