Merking av elg

NINA – Norsk institutt for naturforskning vil gjennomføre merking av elg ved bruk av helikopter i kommunene Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Stjørdal, Klæbu og Trondheim. Merkingen er en del av overvåkningen etter at det ble dokumentert 2 elger i Selbu med CWD.

Planen er å starte arbeidet i morgen 4. mars 2017, og vi antar å kunne fullføre arbeidet i løpet av en ukes tid. Tidligere i vinter (8.-10. februar) ble 12 elger merket, og nå vil vi merke ytterlige ca. 40 elg.

 

Elgene vil immobiliseres (bedøves) og vil bli utstyrt med halsbånd med GPS og radiosignal (vhf-signal). Vi benytter helikopterselskapet Heliscan. Alle relevante tillatelser er innhentet, herunder fra kommunen (motorferdsel), Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan (motorferdsel i verneområde), Miljødirektoratet (fangst og merking av vilt), Post- og teletilsynet (tillatelse til bruk av radiofrekvenser) og Mattilsynet (forsøksdyrforvaltningen). Landingstillatelse fra berørte grunneiere er også innhentet.

 

Vedlagte kart (vedlegg 1) viser de områder hvor det kan bli aktuelt å merke elg (markert i grønt). Kartet kan bli endret.

 

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Christer Moe Rolandsen (mobil 416 13 266), eller Erling J. Solberg (mobil 934 66 772).

JoomShaper