SPØRREUNDERSØKELSE - SMÅVILTJEGERE I STJØRDAL

Er du småviltjeger i Stjørdal kommunen hadde vi satt veldig pris på om du tok deg tid til å svare på noen spørsmål. Spørsmålene er laget av Universitet Nord i samarbeid med oss og skal brukes som en del av bacheloroppgaven til Simon Gervais. Spørsmålene er en del av evalueringen av "Jaktistjørdalprosjektet" som har pågått siden 2011. Vi hadde satt veldig stor pris på om du tok deg tid til å svare på noen korte spørsmål. Dette gjør du ved å åpne denne linken: https://survey.enalyzer.com/?pid=m2dm2qig

JoomShaper