Li-bygg besøkte Stjørdal

NIBI0 Svanhovd har nå analysert ferdig innsamlet DNA fra sist sommer og gjort dette tilgjengelig på Rovbase.no. Dette gir oss ny kunnskap om bjørnen som besøkte Stjørdal sommeren 2016.

Det hele startet 14/5 der en bjørn ble observert over flere dager ved gården til Gudmund Østerås i Forradal. Gudmund hadde mistet en sau som ble lagt ut bakom uthuset før den skulle graves ned, bjørnen hadde dratt sauen bort til skogkanten ca 200 m fra gården. Her ble bjørnen ved flere anledninger observert. Senere ble det samlet ekskrementer og hårprøver og analysene viser at dette er bjørnen som har fått navnet NT107 og er en hann. Mulig var det denne bjørnen som ble sporet i Fersdalen i Meråker 2. mai. Den neste kunnskapen vi får om denne bjørnens bevegelser er 3/7. Det kommer inn melding om et dødt lam som ligger ved Flaksjøveien og under kadaverundersøkelsen blir bjørnen faktisk observert i det den krysser veien ca. 100 m fra kadaveret. Det blir funnet hår som beviser at dette er samme bjørn som var i Forradal i midten av mai, altså NT107.

Noen dager tidligere den 28/6 ble det dokumentert en bjørnedrept sau i Leksdal statsallmenning ved Koltjønna. Her ble det ikke funnet DNA men det er vel naturlig å tenke seg at dette sannsynligvis var NT107. Neste treff er i Meråker, 11/7 der det ble funnet DNA i Torsbjørkdalen og 18/7 ved Bjørkslettvollen. Mange sauer blir tatt i Meråker utover sommeren og det blir et nytt DNA treff på NT107 på Stordalen 15/8. Det ble gitt skadefellingstillatelse og bjørnen ble påskutt i Stordalen 12/8. Etter et resultatløst ettersøk ble bjørnen friskmeldt. 6/9 ble det igjen funnet DNA fra NT107 ved et ferskt kadaver og mye tyder derfor på at skuddet var et streifskudd og at NT107 ikke var alvorlig skadet.

 

Hva vet vi så mer om NT107? I 2013 ble det funnet ekskrementer fra ei binne i Nordli som hadde med seg 2 unger. Dette var binne NT34 som har hold til i Nordli siden den første gang ble registrert i Strømsund i Sverige i 2006. De 2 ungene som da sannsynligvis var født i 2013 fikk navnene NT107 og NT105. Vi vet at NT105 som også er en hann og bror til NT107 var i Lierne i 2013 og 2014. Senere er det ikke registrert DNA fra NT105. NT107 er også registrert i Lierne i 2013 og 2014, videre er det ikke registrert DNA før den sist sommer altså besøkte Stjørdal og Meråker som sannsynlig 3-åring. Det ble også plukket DNA fra en bjørn til i Meråker i 2016 i Torsbjørkdalen. Denne har fått navnet NT133 og det var første gang det er funnet DNA fra dette individet, det er derfor ikke mulig å hente ut noe mer kunnskap om denne.

Innsamling av DNA er et viktig verktøy for rovviltovervåkninga og gir oss mye kunnskap om bjørnenes bevegelser og sannsynlig slektskap. Mye av innsamlingen skjer i regi av SNO`s rovviltkontakter i forbindelse med skadedokumentasjon men vanlige turgåere og jeger oppfordres til å varsle eller samle inn ekskrementer fra spesielt bjørn. Alle som er interessert kan gå inn på Rovbase.no og se på resultatene fra innsamlet DNA.

JoomShaper