Lovutvalg på besøk

Fjellstyrene i Stjørdal hadde storfint besøk på Risvola i går. Lovutvalget for Statsallmenningene ledet av høyesterettsdommer Karl Arne Utgård besøkte oss. Lovutvalget skal gjennomgå Fjelloven og Allmenningsloven og komme med forslag til endringer. Lovutvalget består av 10 medlemmer og en uavhengig jurist. Utvalget skal levere sin innstilling i en NOU i første halvdel av 2018. Sist Fjelloven ble revidert var i 1975 så det er helt klart et viktig og historisk arbeid lovutvalget er igang med. Resultatet vil få konsekvenser for Fjellstyrene og Statsallmenningsforvaltningen i lang tid fremover. Det var derfor veldig artig at de valgte å komme til Stjørdal. Fjellstyrenes leder Arild Gressetvold og ansatt Ivar Rimul snakket om de muligheter som ligger i utvalgets mandat og pekte på noen utfordringer slik vi ser det. Vegard Vigdenes snakket om mulighetene for næringsutvikling i Statsallmenningene og pekte på viktigheten av at disse mulighetene må tilpasses utviklinga og rustes for fremtiden. Reidar Balstad bidro som kokk og serverte forsamlingen grillmat under under blå himmel og i høstfarger. En meget vellykket dag og vi håper og tror at lovutvalget fikk med seg noen viktige innspill som de vil ta med seg videre i sin jobb. Vi ønsker dem lykke til med jobben.

JoomShaper