Dagskort på Vigden og Elgvadsfoss statsallmenning.

Vigden og Elgvadfoss fjellstyre har bestemt at de ønsker å selge dagskort for småviltjakt fra 1. oktober. Kortene er tilgjengelig for kjøp på www.inatur.no. Det er en begrensning på 5 kort pr. dag. 

JoomShaper