Vigden og Elvadfoss Fjellstyre

 

 

Beskrivelse:
Totalareal: 103.700 daa – Blandingsskog: 68.500 daa – Høyfjell: 35.200 daa


Elva Forra en stille sommerkveld

Vigden og Elgvadsfoss allmenninger ligger nord – øst i kommunen. Og grenser mot Meråker kommune i øst og Levanger i nord. Allmenningene variere fra blandingsskog til myr og høyfjell. Forra naturreservat med elva Forra er et dominerende element sammen med de høyeste toppene Kliningen 936 moh og Blåstøyten 920 moh. Enklest adkomst er veien opp til Forradal og videre på bomvei fra Vigdenes til Risvola. Allmenningene styres av Vigden og Elgvadsfoss fjellstyre, som består av:

Hans Dahl(SP), leder                        - Vara: Emil Alfnes(SP) 
Håvard Fossbakk(AP), nestleder        - Vara: Thomas Fossen(AP)
Olav Lennart Fossen(V)                     - Vara: Oddvar Vigdenes(SP)
Gunn Helene Flobergseter(AP)           - Vara: Knut Fossbakk(AP)
Jan Dahl(SP)                                   - Vara: Johannes Aune(SP)

Fjellstyret forvalter jakt, fiske, seter og beiterettigheter. Allmenningene har ikke virkesrett, men Statskog som grunneier forvalter grunndisponeringer.

Småviltjakt:
Vigden og Elgvadfoss fjellstyre er med på en felles kortadministrasjon for Fjellstyrene i Stjørdal(Inatur.no). Området har store lirypeområder med fjellrype på de høyeste toppene. I de lavereliggende områdene finner du skogsfugl og hare.

Storviltjakt:
Vigden og Elgvadfoss fjellstyre har 3 jaktfelt på 4 års kontrakter. Ledige felt annonseres i lokal presse og på www.Inatur.no (søknadsfrist 30/4). Årlig felles det ca. 10 elg.

Hytter:
Vigden og Elgvadfoss fjellstyre har 4 utleiehytter samt flere åpne hytter( se hytter).

Fiske:
Vigden og Elgvadfoss er med på en felles kortadministrasjon for Fjellstyrene i Stjørdal(se fiske).

JoomShaper