Lånke Fjellstyre

 

 

Beskrivelse:
Totalareal: 61.000 daa – Lauvskog: 3.000 daa – Barskog: 53.000 daa – Høyfjell: 4.000 daa.


Fjellfuru

Leksdal allmenning ligger sør-vest i kommunen og grenser mot Selbu kommune i sør. Allmenningen er et lavereliggende skogsområde med produktiv granskog som det dominerende bilde. Myr og fururabber finner du i de høyereliggende områdene. På den østre delen er Klimpan 606 moh den høyeste toppen. På den vestre delen er Kleppen 531 moh den høyeste toppen. Enklest adkomst er bomvei fra Draveng eller bomvei inn til Kjelleren. Bruksrettene på allmenningen styres av Lånke fjellstyre, som består av:

Peder Veiseth(SP) leder            - Vara: Guri Storborg(SP)
Børge Wahl (SV), nestleder       - Vara: Magnus Harper(SV) 
Margrethe Dybwad(H)              - Vara: Torbjørn Kjesbu(H) 
Arnfinn Elvertrø                       - Vara: Lars Edvard Kvaal(SP) 
Roger Ove Dybwadskog(AP)     - Vara: Aud Sølvi Viken

Fjellstyret forvalter jakt, fiske, seter og beiterettigheter. Allmenningen har virkes rett som styres av Allmenningsstyret sammen med Statskog som er grunneier.

Småviltjakt:
Lånke fjellstyre er med på en felles kortadministrasjon for Fjellstyrene i Stjørdal. Leksdal allmenning er i all hovedsak et skogsfuglterreng, men liryper finner du i de høyereliggende områdene.

Storviltjakt:
Lånke fjellstyre har 3 jaktfelt for elg på 4 års kontrakter. Ledige felt annonseres i lokal presse og på www.inatur.no (søknadsfrist 30/4). Årlig felles det ca. 10 elg på Leksdal.

Hytter:
Lånke fjellstyre har 4 hytter for utleie, se www.inatur.no

Fiske:
Lånke fjellstyre er med på en felles kortadministrasjon for Fjellstyrene i Stjørdal(se fiske).

JoomShaper