Stilling utlyst

Stilling som nasjonalparkforvalter for Skarvan og Roltdalen NP og Sylan og Hyllingsdalen lanskapsvern området er lyst ut med søknadsfrist 10. nov. Stillingen vil bli lokalisert i Tydal. Utlysningsteksten finner du her: http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMST/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/2013%20Kunngj%C3%B8ring%20-%20Nasjonalparkforvalter%20-Skardsfjella%20mm.pdf

JoomShaper