Fylkesmannen si er nei til broer over Forra og Heståa.

 

Fylkesmannen i N-T sier nei til søknaden fra NTT om å bygge broer over Forra og Heståa. Fylkesmannene begrunner vedtaket med at Forra Naturresservat er underlagt den strengeste vernekategorien og at økt ferdsel kan medføre negative effekter for dette sårbare området. Vedtak og begrunnelse er vedlagt.

JoomShaper