Slåttemyr v/ Anders Lyngstad

 

7. januar arrangerte FMNT et lunsjseminar om slåttemyr. Anders Lyngstad fra NTNU-Vitenskapsmuseet hadde en presentasjon om temaet og mye er hentet fra Øvre Forra Naturresservat. Slåttemyr inneholder stor variasjon av arter og en del trua arter. Slåttemyr er derfor en utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven og er gitt spesiell prioritet. Foredraget til Ander Lyngstad kan du se her: http://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Nett-tv/Arkiv---Nett-tv/

JoomShaper