Husk rapport/søknadsfrist 1. april

Husk å sende inn rapport fra siste års jakt og søknad om jaktkort for kommende år innen 1. april. Du kan enten fylle ut jaktkortet og sende inn dette eller rapportere på skjema som ligger under jakt fanen på denne nettsiden. Rapporter er et viktig forvaltningsverktøy for fjellstyrene. Vi trenger ikke bare kunnskap om hva som er felt men også hvor mange dager som er jaktet. Dersom stor søknad vil fjellstyrene foreta trekning av jaktkortene og fordele i de forskjellige periodene. Vi kan desverre ikke love at alle som søker vil få tilbud om kort men vi gjør vårt beste. Vi håper og tror at den positive utviklingen for lirypebestanden også vil fortsette kommende sesong. Jaktkortene vil sendes ut i første halvdel av juni. 

JoomShaper