Ledige jaktfelt for elg 2014

Fjellstyrene legger ut ledige jaktfelt for elgjakt 01.04. kl. 0900 for søknad på www.inatur.no. Feltene er på 4 års kontrakter og kvotene varierer mellom feltene. I Stjørdal er det 4 felt som legges ut i år. Dette er Skatval statsallmenning som er forbehold innenbygds(bosatt i Stjørdal), Bruås Øst(innenbygds), Elgvadsfoss(alle) og Sonen(alle). På Statsallmenning er prisene progressive, det betyr at jo større dyret er jo høyere kilospris etter et 2 pris system. For dyr som veier 40 kilo vil prisen være på ca. 58/66 pr/kg og for dyr over 240 kg ca. 89/97 pr/kg. Det betales inn en grunnavgift på kr. 3500 pr dyr i forskudd. Søknadsfrist 01.05 og trekkningsresultater offentliggjøres kort tid etter dette. Vedlagt generelle bestemmelser om elg og hjortejakt på Statsallmenning.

JoomShaper