Bjørnen ST 19

Stjørdal hadde besøk av bjørn sist sommer og dette førte til store tap for noen saueeiere. I Stjørdal ble det dokumentert 35 bjørnedrepte sauer mens Meråker hadde 56 dokumenterte. I forbindelse med denne dokumentasjonen ble det samlet DNA i form av hår og ekskrementer, jegere og turgåere ble også oppfordret til å samle og sende inn om det var mistanke om bjørn. Rovbase.no har nå lagt ut alle innsamlede DNA prøver på sin nettside. I Stjørdal og Meråker ble det samlet inn totalt 6 prøver av bjørn, av disse var det bare 3 fungerende prøver for bjørn og bare 1 av prøvene gikk inn på individ. Likevel kan vi nå danne oss et lite bilde av hva som skjedde sist sommer.

Bjørnen som besøkte Stjørdal ble først avfotografert ved viltkameraet til Kristian Aarbu den 31. mai. Ikke lenge etter ble de første kadavrene dokumentert og det ble funnet DNA den 2. juni av en hannbjørn som senere fikk navnet ST19. Det er kommet inn totalt 11 DNA prøver i sommer som kan kobles til ST 19 og vi kan derfor danne oss et bilde av hvilke områder denne bjørnen har operert i og til en viss grad også når. De datoene som ligger i rovbase er når prøven ble funnet og ikke når bjørnen nødvendigvis var der, som regel blir DNA funnet noe senere ifm undersøkelse av kadaver. Som sagt ble det funnet en DNA av ST 19 i Fordalsmarka den 2. juni. Den 22. juni ble det funnet DNA i Selbu ved Bringen og senere den 2 og 3. juli på Grensa til Forelhogna Nasjonalpark ikke langt fra Berkåk. 7-9. juli ble det funnet DNA Ikke langt fra Støren Sentrum og 16. juli i Holtålen kommune. Den siste kjente posisjonen for ST 19 er ved Vikvarvet i Selbu den 18. sept. Det ble registrert DNA fra bjørn i Meråker innsamlet den 2. august og fra Stjørdal den 28. august, men prøvene var ikke av god nok kvalitet til å si om dette var ST 19 eller en annen bjørn. Det er og blir et ubesvart spørsmål. Synes likevel vi får et innblikk i arealbruken til en ung hannbjørn på vandring ut fra disse dataene og oppfordrer alle som finner skit som de mistenker kan være fra bjørn samler inn dette og tar kontakt med de lokale rovviltkontaktene. Dataene som jeg her har hentet ut er fritt tilgjengelig for alle og kan hentes ut på www.rovbase.no. Kontaktinfo til de lokale rovviltkontaktene finner du her: http://www.naturoppsyn.no/content/1564/Nord-Trondelag

JoomShaper