Klopping fra Sundal

På oppdrag for Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn(SNO) er vi nå igang med å kjøre ut klopp for å legge ut på TT stien fra Sundal til Schulzhytta. Totalt vil det bli kjørt ut 1600 meter impregnert 2"x 6" som legges dobbel.  Deler av denne trasseen har vært veldig våt og delvis oppgått. Det er også ventet en økning i traffikken langs denne trasseen når Turistforeninga vil merke løype opp til Skarvtoppen herfra. Kloppingen vil føre til mindre terrengskade og det vil bli betydelig lettere å ferdes på denne strekkningen til sommeren. Jobben med å skru dette sammen vil prøve å bli ferdig med en gang på forsommeren. Dugnadshjelp mottas med takk:)

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (DSC_0288.JPG)Utlegging 
JoomShaper