Resultater av småviltjakta 2013

Fjellstyrene i Stjørdal har nå sammenstilt fangstrapportene etter småviltjakta 2013 og sammenstilt dette med tidligere data. Tallene er basert på en rapport andel på 81 % og skiller seg lite i forhold til tidligere år selv om vi kunne ønsket oss denne høyere.

Taksten som ble gjennomført i august viste en økning i bestanden der tettheten økte fra 5 ryper/km2 til 9 ryper/km2 og en kyllingproduksjon på 4 kyllinger/høne. Baser på dette bestemte fjellstyrene at det ikke var grunnlag for å selge flere jaktkort fra 1. oktober, men at de som hadde kjøpt sesongkort fikk jakte ut sesongen. Det er rapportert inn 761 jaktdager i 2013, dette er en økning i forhold til 2012(504) da jakta ble stoppet fra 1. oktober. Jaktrykket ligger likevel gått under snittet for de siste 10 år med 1296 jaktdager.  Statistikken viser en økning i avskytingen av liryper fra  154 i 2012 til 268 i 2013. Dette ligger godt under snittet for fellinger de siste 12 år på 493 liryper pr. år. Vi mener å kunne si at lirypa hadde en liten positiv bestandsutvikling fra 2012 til 2013 og dette harmonerer bra med resultatene fra taksten. For fjellrypa er utviklingen ikke så positiv, i 2012 ble det skutt 81 fjellryper og i 2013 ble det skutt 69 fjellryper. På tross av en økning i antall jaktdager er det felt færre fjellryper som tyder på at fjellrypa har produsert lite kyllinger i 2013.

For skogsfugl og orrfugl har avskytingen økt noe. Det må bemerkes at det aldri er felt så lite skogsfugl som jaktsesongen 2012 da det ble felt 4 storfugl og 16 orrfugl. Sist sesong ble det felt 16 storfugl som er er godt under snittet for de siste 12 år på 34 felte storfugl. Det ble felt 55 orrfugl og det ligger også under snittet for de siste 12 år med en felling på 74 orrfugl.  Får hare ser det også dårlig ut med bare 4 rapporterte fellinger siste år der har snittet de siste 12 år vært på 25 felte harer.

Oppsummert kan vi si at småviltbestandene ligger på et lavt nivå men at det ser ut som lirypa, og skogsfuglene har en positiv utvikling. For fjellrypa har bestandsutviklingen vært negativ det siste året dessverre.

Tar vi hensyn til antall jaktdager som er brukt for å skyte disse fuglene ser vi at jegere som jakter uten hund har skutt har 0,44 pr jaktdag og de som jakter med hund har skutt 0,65 fugler pr. jaktdag.  For jeger uten hund er dette stabilt mens jegere med hund hadde en større effektivitet i 2012 med 0,75 fugler pr. dag. Dette tror jeg vi må se i sammenheng med at jaktsesongen ble stoppet fra 1. oktober og at jegere er mest effektive tidligere og derfor hadde en større dagsfangst i 2012.

Vi mener at småviltbestandene er inne i en positiv trend og at dette vil fortsette i forhåpentligvis 2 sesonger til. Vi har sett av spor på snøen i vinter at det er bra med mus og observasjoner av fjellvåk og haukugle utover våren tyder på at det fortsatt er bra med smågnagere. Vi vet også at det er skutt mye småpredatorer i Stjørdal også denne sesongen og vi håper dette vil virke positivt inn på kyllingproduksjonen denne vår. Vi får bare krysse fingrene om en fin vår og forsommer med gode temperaturer og mye innsekter til kyllingene. Det første svaret vil vi få i august når fjellstyrene kjører lirypetakst. Vi vil oppfordre alle som oppdager skogsfuglreir eller lirypereir om å ta kontakt med fjellstyrene da det er ønske om å sette opp kamera på reir også denne sesongen.

Nedenfor finner dere noen grafer som viser jaktstatistikken.

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (jaktstatistikk 2013.doc)jaktstatistikk 2013.doc 
JoomShaper