Forsøpling

Ved utløpet av Skrøya og det Østre Sonvatnet ligger en tilrettelagt bålplass. I forbindelse med Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er det her tilrettelagt med benker og tilkjørt ved. Plassen fremstår som en idyll men ikke denne gangen.

Alle veden som ble tilkjørt på det siste scooterføret var brent opp. Veden var tenkt å rekke hele sommeren. I tillegg var det mye søppel som blikk og ølbokser og knuste flasker. Flasker var også kastet i vannet. Det er utrolig fortvilende å finne det slik. Og skulle det være noen tvil, glass og blikk brenner dårlig!. Det er rart at enkelte klarer å ta med seg fulle bokser inn men altså tomgodset klarer de ikke å bære ut. Vi hadde forventninger om at personer som bruker dette stedet var naturfolk med respekt for naturen og nasjonalparken. Vi vil med dette oppfordre alle brukere av allmenningene i og utenfor nasjonalparken om å ta med søppla hjem.

JoomShaper