Tid for rapportering og søknad.

Jaktet du på statsallmenningene i Stjørdal i 2014 er det nå tid for rapportering, fristen er satt til 1. april. Jegere som ikke rapporterer innen fastsatt frist vil bli satt satt bakerst i køen når jaktkort for 2015 skal trekkes. Like viktig som rapportering av felt vilt er rapportering av antall dager det er jaktet. Rapportene danner et viktig grunnlag for fjellstyrenes forvaltning av småviltet. Du kan rapportere her på siden vedå fylle ut skjema "jaktrapport og jaktsøknad"    - eller ved å fylle ut og returnere jaktkortet til fjellstyrene.

Husk og rapportere til SSB også med frist 1 mai  http://jakt.ssb.no/jakt/. Hvis ikke vil det bli lagt på ei avgift på kr. 195,- på jegertrygdavgifta. Det skal rapporteres om du har jaktat eller ikke siste sesong.

Det er fortsatt mye smågnagere i fjellet som vil være en forutsettning for fortsatt oppgang for våre småviltarter også i 2015.

 

 

JoomShaper