Revidert forvaltningsplan for Øvre Forra

Øvre Forra naturreservat omfatter deler av Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker kommuner. Verneområdet er et av Norges største naturreservater, større enn de minste nasjonalparkene i landet.

 

Store deler av området har blitt grundig kartlagt av biologer gjennom flere årtier, og området inneholder svært store og varierte naturverdier. Øvre Forra har en lang og omfattende brukshistorie, og fortsatt er det betydelige brukerinteresser i verneområdet. På grunn av Ramsar-status som Øvre Forra fikk i 2002 og de omfattende brukerinteressene i området, tok

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2011 initiativ til å få utarbeidet en forvaltningsplan for Øvre Forra. Det ble opprettet en referansegruppe til hjelp under utarbeidingen og det rettes en stor takk til medlemmene som har bidratt aktivt og konstruktivt. For innhenting av kunnskap om området og brukerinteressene, har Frolfjellplanen (Levanger kommune) vært til stor nytte.

Forvaltningsplanen skal være retningsgivende for bruk og forvaltning av Øvre Forra naturreservat. Planperioden er i utgangspunktet ti år men forvaltningsplanen kan revideres tidligere ved behov. Forvaltningsplanen ligger som vedlegg nedenfor.

JoomShaper