Trekking av elgjakt på statsallmenning.

Foto: Iver Tanem

Det kommer inn mange spørsmål om hvordan trekkinga av elgjakta foregår på Fjellstyrenes arealer. Her har NFS laget en forklaring på prosessen. Fjellstyrene i Stjørdal har lagt ut 3 felt for trekking i 2015 og trekking vil foregå ca. midten av mai.

 

Årlig legges det ut mellom 60 og 100 jaktfelt på elg og hjort ut for søknad på Inatur.no. De fleste av disse jaktfeltene ligger ute som fireårs-kontrakter. Omkring 1. april oppdaterer fjellstyrene de ledige jaktfeltene slik at jegere kan begynne å orientere seg om hva som er ledig og hvilke regler som gjelder. I tillegg til den vanlige jaktlovgivningen gjelder også Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning samt fjellstyrets egne privatrettslige regler. Disse er i hovedsak like fra fjellstyre til fjellstyre, men små forskjeller finnes da regelverket er tilpasset lokale forhold. Det kan være hensiktsmessig å sette seg godt inn i regelverket. Det er ikke bestendig regelverket hos fjellstyrene og feks Statskog er det samme.

Søknadene har strømmet inn via Inatur.no. Inatur er ikke en egen tilbyder, men har utviklet en salgs- og administrasjonsløsning for rettighetshavere som feks de 94 fjellstyrene (tilsvarende som Finn.no). Etter at søknadsfristen er ute går Norges Fjellstyresamband gjennom alle søknadene for å kontollere feil og mangler i søknaden. De fjellstyrene som ønsker kan også få innsyn i sine søknader. Eventuelle feil og mangler rettes av Norges Fjellstyresamband.

Når alle søkandene er godkjente foretas trekningen på Inatur. Trekningen er elektronisk og har vært benyttet siden 2004. Den baserer seg på en alogritme utviklet i samarbeid med Inatur, under forutsetninger satt av Statskog og Norges Fjellstyresamband. Løsningen trekker et og et jaktlag/søker og tildeler den det første jaktfeltet som er ledig i denne jegerens prioriteringesliste.

For elg/hjortejakt tar løsningen hensyn til om jaktfeltet er prioritert innebygds eller ikke. Som hovedregel tildeles 60 % av fellingstillatelsene innebygds. Dette for å forhindre store forflyttninger i jegermassene.

Etter trekningen kontrolleres resultatet før det offentliggjøres. Alle jaktlag/jegere som har fått tildelt jakt tilskrives deretter av det enkelte fjellstyret. Dersom noen jaktlag takker nei, avslås dette lagets tildeling på Inatur.no, og det første laget på ventelisten som har søkt på dette feltet dukker opp. Det er derfor vanskelig å se hvor stor sannsynlighet første lag på ventelista har for å få jakt. Dette er avhengig av hvilke felt laget har søkt på og hvilke felt som blir ledig. Når det gjelder villreinjakt er det veldig mange om takker nei, så der utarbeides det konkrete reservelister til det enkelte jaktområdet.

All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak ihht forvaltningsloven og kan påklages Miljødirektoratet. Klagen sendes via det enkelte fjellstyret. Det hender ofte at det til slutt er et fåtall jaktfelt på elg/hjort uten jegere. Dette lyses da påny ut på Inatur og annonseres blant annet på fjellstyrene.no og vår facebookside. Det hender også av og til at det er noen ledige villreinkort rett før eller underveis i villreinjakta. Ring derfor det lokale fjellstyrekontoret dersom du er interessert. En oversikt over alle fjellstyrene finner du her: http://fjellstyrene.no/ditt_fjellstyre/

JoomShaper