Meld fra om skogsfuglreir og rypereir.

Høgskolen i Nord-Trøndelag ønsker å få melding om skogsfuglreir og rypereir fra Stjørdal også i år. Hint har nå til sammen overvåket  154 reir(102 storfugl, 27 orrfugl 29 lirype og 2 jerpe) i Nord- Trøndelag de siste 5 årene. 15 av disse reirene er overvåket i Stjørdal.

Sammen med jobben som er gjort av Høgskolen i Hedmark er 322 reir overvåket og datagrunnlaget begynner å bli veldig bra for skogsfugl. De ønsker derfor å rette fokus over på Lirypa der datagrunnlaget fortsatt er spinkelt. I Stjørdal ønsker Hint å fortsatt sette kamera på skogsfuglreir, hovedårsaken til dette er at kameraovervåkningen vil være et viktig grunnlag for å vurdere effektene av ”jaktivarnesprosjektet” og det høye rovviltuttaket som har vært i kommunen. Er det slik at færre reir blir røvet i Stjørdal når vi skyter rev og andre eggpredatorer? Kommer du over skogsfugl – eller rypereir den nærmeste tiden er vi derfor veldig interessert i å høre fra deg. Ta kontakt med Fjellstyrene i Stjørdal v/ Ivar Rimul tlf: 90081530 eller Lasse Kolås tlf: 95704321

JoomShaper