Valg av nye fjellstyrer.

Under kommunestyremøte 17.12.15 ble det gjennomført valg av nye fjellstyrer i Stjørdal. Valg av fjellstyrer følger kommunevalgperioden og det er kommunestyret som velger fjellstyremedlemmene.

Det er flere hensyn kommunen må ta for å sette sammen et fjellstyre. Styret består av 5 medlemmer med personlig vara og flertallet(min.3 stk) skal være fra området hvor allmenningen ligger. Minimum to av disse medlemmene skal ha allmenningsrett som jordbrukere. I tillegg kommer partitilhørighet og kjønnsfordeling også inn som faktorer som må tillegges vekt. Primæroppgavene for et fjellstyre er å administrere bruksrettene til de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningen og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for flest mulig. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene. Mange opplever det interessant å sitte i et fjellstyre, sakslistene er varierende og kan inneholde alt fra seterutvisninger til jakt og fiskeforvaltning eller vedlikehold av fjellstyrenes mange hytter for å nevne noe. Det er også gode mulighet for å komme seg noen turer til fjells for tilsyn og vedlikeholdsoppgaver eller vedarbeid gjennom året. Vi takker de ”gamle” fjellstyrene for innsatsen i siste periode og ønsker de nye fjellstyremedlemmene lykke til med arbeidet fremover. Vedlegget viser sammensetningen av de 5 fjellstyrene i Stjørdal for kommende 4 års periode.

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (Fjellstyrevalg 2016.pdf)Fjellstyrevalg 2016.pdf 
JoomShaper