Reinen er kommet.

Etter vinteropphold i Femundenområdet i Hedmark har nå Essand Reinbeitedistrikt kommet med reinen til vår og sommerbeiteområdene. Reinen ble sluppet i Stordalsområdet i Meråker(11/4) men vil bli presset lenger vestover mot Stjørdal og Selbu etterhvert. Laila Bergstrøm kunne fortelle at flyttingen hadde gått bra med skareføre i fjellet som gjør det lettere for reinen å forflytte seg. Likevel har reinen flyttet seg langt og med forestående kalving i midten av mai er det viktig at reinen ikke blir unødig forstyrret. Hunder skal selvfølgelig holdes i bånd og er du på tur så prøv å legg veien slik at reinen iikke blir forstyrret. Ser du kadaver eller skadet rein oppfordrer vi til å ta kontakt med Essand reinbeitedistrikt eller lokal rovviltkontakt.

JoomShaper