Lite fugl skutt i 2015

Vi har nå summert de rapportene som er kommet inn til fjellstyrene og det er svært lite fugl som er blitt skutt på statsallmenningene i Stjørdal i 2015. Det ble jaktet i 362 jaktdager og det er totalt felt 85 liryper, 24 fjellryper, 7 orrfugl, 5 storfugl og 7 hare. Aldri før er det blitt jaktet så lite og skutt så lite på statsallmenningene. Dette var ønskelig og er et resultat av den dårlig produksjonen i 2015 og de strenge begrensningene som ble innført før fjorårets jakt. Vi håper og tror at det lave jaktuttaket derfor ikke nødvendigvis representerer bestanden men er et resultat av de begrensningene som ble innført. Forhåpentligvis har det hatt en effekt ved at flere fugler har overlevd høsten og vinteren og danner et bedre grunnlag foran våren og sommerens produksjon. Vi har vel inntrykk av at stamfuglsituasjonen ser bra ut enkelte steder og dårligere andre steder. Det blir derfor avgjørende at vi får gunstige værforhold fra månedskiftet mai-juni og utover den viktige tiden for kyllingene. Vi tror også at det høye rovviltuttaket i kommunen denne sesongen vil gi et positivt bidrag til produksjonen. Nedenfor finnes litt statistikk for statsallmenningene.

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (Jaktstatistikk 2015.doc)Jaktstatistikk 2015.doc 
JoomShaper