God jul og godt nytt år

Et nytt år er straks over og for Fjellstyrene har det vært et bra «fjellår». Året kan oppsummeres med mye fint vær både i vår, sommer og høst og det er vel mye av årsaken til at vi har registrert mye folk på allmenningene neste gjennom hele året.

Dette ser vi tydelig på at utleien av våre hytter har økt og vi registrerer nesten 800 utleiedøgn for 2016. For oss er det svært gledelig med den økte utleien men vi ser et det er en utfordring å holde alt i orden til enhver tid, heldigvis er det mange av våre leietakere som hjelper oss med akkurat det og rapporterer om det er noen mangler og rydder etter seg selv og andre. Dette er vi helt avhengig av for at vi kan holde utleieprisene forholdsvis lave.

Lirypetaksten viste en bra produksjon og en økning i tetthet for våre rypeområder.  Observasjoner av en del skogsfugl og fjellrypekull gjorde at fjellstyrene bestemte at det kunne jaktes helt frem til jul med en bag-limit på 3 fugler. Som vanlig er rapportene etter årets jakt varierende og mange hadde kanskje tro på en større tetthet enn det man enkelte dager kunne oppleve. Vi har likevel inntrykk av at mange av jegerne har hatt fine høstdager i fjellet og mange også har hatt positive opplevelser av småvilttettheten. Utviklingen av småviltbestandene kan være vanskelig å forutse og styres av mange ulike faktorer, det er med forhåpninger for neste sesong at vi nå registrerer at smågnagerbestanden er på tur opp og vi vet dette har en positivt effekt for småviltet. Det er derfor bare å krysse fingrene for at smågnagerne klarer seg gjennom vinteren og forhåpentligvis øker utover neste vår og sommer.

Elgjakta var det knyttet stor spenning til denne sesongen grunnet dokumentert CWD(skrantesjuke) på 2 elger i Selbu ikke langt fra våre allmenninger i vår. Et stort apparat ble satt i gang av sentral og lokal forvaltningsmyndighet for å undersøke omfanget av smitte i hjorteviltbestandene. Elgjegerne la også ned en stor dugnadsinnsats i dette arbeidet og fraktet både hoder og slakteavfall ned fra skogen for undersøkelse. Spenningen var stor når svarene på prøvene etter første jakt uke begynte å komme inn, heldigvis ble det ikke påvist noe smitte på de over 600 elg og hjortene som er testet i Værnesregionkommunen så langt. Er ikke dermed sagt at «faren er» over men prøveresultatene var det beste vi kunne håpe på.  Sykdommen vil overvåkes nøye også i årene som kommer for å prøve å få flere svar i forhold til smitte og spredning. Ellers så viser resultatene av årets elgjakt at det stort sett er bra med elg på allmenningene og kommunen for øvrig. Litt bekymringsfullt er det at vektene på alle kategorier dyr har en negativ utvikling men tydeligst på kalv og 1 ½ åringer.

Det var med bekymring i forhold til beitesesongen vi fikk inn melding om bjørn i Forradal tidlig i juni. Her ble det gjort flere synsobservasjoner da en bjørn hadde hentet en selvdød sau bak et uthus og dratt den med seg til skogkanten. Over flere dager oppholdt bjørnen seg rundt denne sauen. Det ble tatt DNA av denne bjørnen så sannsynligvis vil vi få vite mer om denne når analysene er ferdig. Trolig gikk den videre i retning Verdal og gjorde en del skade i saubesetningene der. Ikke lenge etterpå dukket det opp bjørneskade i Leksdalen i Lånke og i området Flaksjøen, også her ble det gjort synsobservasjoner av dyret. Bjørnen dro sannsynligvis videre til Meråker der den oppholdt seg utover sommeren. Det er også antatt at en ulv har besøkt kommunen med skade på sau i Sondalen og mye skade i Meråker. Tross besøk av flere store rovdyr i kommunen denne sommeren er tapene forholdsvis lave, like heldig har ikke Meråker vært som hadde store tap til rovdyr.

Fjellstyrene har også påtatt seg noen oppgaver fra vernemyndigheten dette året. På oppdrag fra Forvaltningsstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har vi klopplagt ca. 1 km langs trasseen fra Sundal til Skarven, denne jobben vil bli videreført også neste sesong. Vi har ryddet Sillermoen for lauvoppslag og åpnet opp på vollen på oppdrag fra FM. Videre har vi gjort ulike tilretteleggingstiltak med utkjøring av ved på bålplasser og gapahuker på allmenningen. Vigden Elgvadsfoss har rustet opp veien inn til Risvola for å nevne noe.

 

Med denne lille oppsummeringen av året som har gått ønsker vi alle brukere av allmenningene i Stjørdal en god jul og et godt nytt år. 

JoomShaper