Fellingsrapportene for 2016

Fjellstyrene har etter småviltjaktsesongen satt sammen fellingsrapportene som viser at 2016 var et brukbart bra småviltår i Stjørdal. Takseringen i august fortalte oss at lirypene hadde produsert 4,6 kyllinger pr. høne, dette var det nest høysete produksjonstallet som er registrert siden vi startet med taksten i 2008.

Resultatet av den gode produksjonen ser vi også i de rapportene som er kommet inn som viser en økning i antallet skutte ryper og skogsfugl. Alle hønsefuglartene i Stjørdal hadde en positiv utvikling i årene 2013 og 2014, dessverre fikk vi et svært dårlig produksjonsår i 2015 som skyldes en unormalt kald og våt juni. Gledelig er det derfor å se at hønsefuglartene nå er i en oppgangsfase igjen.

Stamfuglsituasjonen mener vi skal være god, jegere som har vært ute og trent hundene sine nå i vår har rapportert om at det er godt med lirype og det er også rapportert om bra med skogsfugl på leikene. Vi mener også det skal være mindre predatorer etter intens jakt de siste årene. Skogsfuglene har nå klekt og tross noen kraftige regnskurer tror vi forholdene er innenfor hva kyllingene tåler. Rypene klekker om en liten uke(ca. 20 juni) og det blir derfor spennende å følge med på været fremover.

Vi hadde håpet på at smågnagerne skulle øke opp i antall nå utover våren men det ser ikke slik ut dessverre. Vi tror likevel at de fleste faktorer taler for at 2017 vil bli et bra småviltår men det endelige svaret får vi ikke før etter takst i august.

Vedlagt litt statistikk. 

JoomShaper