Lirypetakst 5 - 13 aug.

Fjellstyrene i Stjørdal i samarbeid med hundegruppa i SJFF vil fra 5. august og frem til 13. august foreta lirypetakst på Statsallmenningene i Stjørdal.

 

Det er 82 km fordelt på 27 linjer som skal takseres og er fordelt på Vigden og Elgvadsfoss og Sonen og Sonvadsfoss Statsallmenninger. Lirypetaksten er et viktig grunnlag for fjellstyrenes forvaltning og gir oss en oversikt over tetthet og produksjon. Vi vil forsøke å taksere noen områder for skogsfugl for å bedre danne oss et bilde av tetthet og produksjon også her. Forholdene spiller en viktig rolle for hundenes evne til å finne fugl. Med varmt og tørt vær vil det være aktuelt å taksere også på sen kveld eller tidlig morgen. Norsk institutt for naturforskning vil behandle de innsamlede data og resultatene vil bli offentliggjort på denne nettsiden etter at fjellstyrene har behandlet resultatene.

JoomShaper