Småviltjakta 2017

Fjellstyrene i Stjørdal har i samarbeid med SJFF gjennomført lirypetakst i perioden 5-13. august under fine forhold. Det er taksert til sammen 89 km med linjer som er de samme linjene som er taksert siden 2008.

 

Takstresultatene viser at produksjon og tetthet ligger tett opp mot snittet for de siste 10 årene. Produksjonen er på 3,8 kyll/høne der snittet er på 3,7 kyll høne. Tettheten er på 12,3 ryper pr/km2 og ligger litt over snittet som er på 11,6 ryper/km2. Vi hadde håper på en bedre produksjon og dermed også en bedre tetthet en hva taksten viser. Dessverre har verken smågnagerbestandene eller været bidratt positivt denne sesongen. Mange høner har med seg bare 2-4 kyllinger og mye tyder derfor på at det ikke er eggpredasjon som er årsaken til den moderate produksjonen men at været ble litt for tøft med mye nedbør under de kritiske første 14 dagene for kyllingene når de er avhengig av å finne innsekter. Vi ser at det er en del variasjon innenfor det takserte området der de lavereliggende områdene kommer best ut.

Vi har ikke gode tall for skogsfuglene men rapporter samt egne observasjoner tyder på at skogsfuglene som klekker tidligere enn lirypa hadde mer gunstige værforhold og derfor har lyktes bedre. Det er observert flere fine kull av både orrfugl og storfugl i sommer og vi spår at 2017 blir et av de bedre skogsfuglårene. Fjellrypa er vi høyst usikker på men synes vel ikke det ser veldig bra ut her. Bedre svar vil vi få utover i jakta.

 

Fjellstyrene i Stjørdal har under sitt møte behandlet takstresultatene og følgende vedtak ble fattet for jaktsesongen 2017:

1.        Det innføres en baglimit på 2 fugl/dag.

2.        Det vil ikke bli lagt ut flere jaktkort for salg.

3.        Jakt frem til 23/12.17.

 

 

Vi minner om betalingsfrist for jaktkortene som er 1. september og forutsetter at de jegerne som ønsker å benytte seg av tildelt kort overholder denne fristen. Vi ønsker dere lykke til med årets jakt.

JoomShaper