Jaktkortsøknad på Inatur med frist 1. april

Salgssidene for å søke om jakt på Statsallmenningene i Stjørdal er nå lagt ut på www.inatur.no. Søknadsfristen er som tidligere år 1. april og det vil ikke være mulig å søke jakt etter denne fristen. Jegere som ikke har mulighet til å søke over nettet må derfor ta kontakt med fjellstyrene i god tid før denne fristen så vil vi prøve å hjelpe.

 

Jaktkortene som er lagt ut er dere kjent med fra tidligere, det er delt opp i 3 perioder før 1. oktober og du kan søke med eller uten hund. Det er egne kort for innenbygdsboende, er du i tvil om du er innenbygdsboende ber vi deg ta kontakt med fjellstyrene for å avklare dette før du søker.  Utenbygds som søker på innenbygdskort vil bli slettet fra søkerlista. Vi har laget en egen salgsside for harekort og har valgt å dele opp denne i 2 perioder.  Jakt fra 10. september- eller jakt fra 1. oktober og ut februar. Allmenningskortet er det også mulig å kjøpe men merk! dette kortet er kun gyldig dersom du er tildelt sesongkort fra før. Vi anbefaler sterkt at dere venter med å kjøpe dette til dere vet om dere er blitt tildelt jakt. Dersom du ønsker å jakte sammen med en kamerat eller flere anbefaler vi at dere søker som jaktlag, jaktleder kan søke for inntil 5 jegere Det er fullt mulig å søke på flere korttyper og gjøre en prioritering blant disse før du sender inn. Søknaden kan endres frem til søknadsfrist.

Fjellstyrene planlegger å trekke jaktkortene i begynnelsen av mai som i sin helhet gjøres elektronisk av Inatur. Dersom du blir trukket ut vil du få en SMS og en mail med et tilbud fra oss. Du vil da ha en ukes betalingsfrist om du ønsker å takke ja til tilbudet. Jaktkort som ikke er betalt innen fristen vil bli tilbudt jegere som står på reservelista under en ny trekning senere i mai.

Etter lirypetakst i august vil fjellstyrene i Stjørdal vurdere om det er mulig å tilby flere jaktkort. Dette vil annonseres på vår hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å regulere jakttid, baglimit og andre bestemmelser dersom vi av hensyn til bestanden ser oss nødt til dette.  Betalte jaktkort vil i utgangspunktet ikke bli refundert.

I år som tidligere år vil baglimit bli bestemt etter takst i august og vi vil informere om dette på vår hjemmeside www.fjellstyreneistjordal.no før jaktstart. Jegere er selv pliktig til å orientere seg om dette før jakta starter.

Vi minner om plikt til å rapportere etter endt jakt, for 2017 sesongen gjøres dette ved å fylle ut rapportskjema på vår hjemmeside eller returnere utfylt kort pr. post. For sesongen 2018 skal det rapporteres på Inatur.

Vi ønsker dere lykke til med søknaden og oppfordrer til å ta kontakt med Fjellstyrene eller Inatur dersom noe er uklart. Her er linken til søknadssidene:   http://bit.ly/2oF7CdA

JoomShaper