Trekking av småviltjaktkort er gjennomført.

Fjellstyrene i Stjørdal sammen med Inatur har i dag 11/5 gjennomført hoved trekking av årets småviltjaktkort. Vi vil poengtere at trekkingen er gjennomført elektronisk. Dere som er blitt tildelt kort har fått tilsendt en mail og en SMS med et tilbud fra oss. Dersom du aksepterer tilbudet må jaktkortet betales innen 10 dager. Dersom fristen for betaling ikke overholdes vil kortet gå til jeger på venteliste som trekkes senere i mai.

Husk at jegeravgift må være betalt før du får betalt jaktkortet. Dette gjøres enklest her:

https://www.brreg.no/person/jegerregisteret/ Din betaling vil da bli registrert umiddelbart.

Betaling via nettbank vil ta 3-5 virkedager før det oppdateres hos Jegerregisteret.

 

Dersom taksten i august viser en normal produksjon vil det være rom for å tildele flere kort før jaktstart. Ønsker du jakt og ikke fått tildelt kort ber vi deg derfor følge med på fjellstyrenes hjemmeside i august.

Før trekking gikk vi igjennom søkerlistene og det er en del av dere som har søkt som innenbygdsjegere uten å fylle kravene. Vi har derfor sett oss nødt til å flytte noen av dere fra innenbygds til utenbygds før trekking ble gjennomført. Vi håper de fleste av dere ble fornøyd med resultatet og ber samtidig om forståelse for at vi ikke kan innfri alle ønsker.

JoomShaper