Risvola veglag dannet

Risvola Veglag er nå dannet og er et samarbeid mellom Vigden og Elgvadsfoss fjellstyre, Statskog, Meraker Brug, Hytteeierne og andre grunneiere. Målet med dannelsen av veglaget er å bedre kvaliteten på Risvolavegen til beste for alle brukere. Det er derfor viktig at alle som bruker vegen betaler bomavgift, avtalen om at «bygdefolk» ikke skal betale for bruk av vegen er nå opphevet. Pengene som kommer inn vil i sin helhet gå til vedlikehold av vegen. Foreløpig skal betalingen skje ved bomkassen ved å fylle ut veglappen og legge pengene i posen som er festet sammen med veglappen som tidligere. Posen med penger legges i stålkasse merket «vei». Veglaget har planer om å få på plass en vips løsning for Risvolavegen etter hvert.

Følgende satser er gjeldende:

Personbil t/r:                  kr. 20,-

Personbil Årskort:           kr. 200,-

Buss:                             kr. 50,-

JoomShaper