Jaktrapport 2018 og søknad for 2019

Etter jakt skal fangsten rapporteres, dette er en forutsetning for jakt kommende år. Mange av dere som fikk jakt via Inatur har allerede rapportert etter den første uka. Nå skal det også være mulig å rapportere fangster fra 1. oktober til 23. desember. Dere skal ha fått mail fra Inatur om dette. Dere som fikk jaktkort fra fjellstyrene i Stjørdal rapporterer på jaktkortet og sender inn, eller bruke skjema som ligger på fjellstyrenes hjemmeside her: http://www.fjellstyreneistjordal.no/index.php/jakt/jaktrapport-og-jaktsoknad

Det samme gjelder jegere som har kjøpt jaktkort på Sakshaug sport. Fristen for å rapportere fangst er som tidligere år 1. april. Vi vil også i år at søknader om jaktkort kommende år skal gå via inatur. Vi vil annonsere på fjellstyrets hjemmeside og i lokal presse når det er klart for å søke men tar sikte på å ha dette klart i begynnelsen av mars. Dere vil da ha en måned på å sende inn søknad.

JoomShaper