Takstresultater og bestemmelser 2019

Fjellstyrene i Stjørdal sammen med hundegruppa til SJFF har siden 10 august gjennomført lirypetaksering på Sonen og Sonvadsfoss statsallmenninger og Vigden og Elgvadsfoss statsallmenninger. Det ble taksert totalt 83,8 km under gunstige forhold og analysen er gjort av NINA/HINN.

Resultatene viser en kyllingproduksjon på 2,5 kyll/høne, dette er den nest laveste produksjonen vi har hatt siden vi startet taksering i 2008 og er bare «slått» av katastrofeåret 2015. Vi ser en del tomme par og mange par med 2-4 kyllinger. Årsaken er nok det kalde været som preget slutten av juni og starten av juli med lave temperaturer og mye nedbør, dette varte i 3 uker og ble nok for tøft for kyllingene dessverre. Når det gjelder tetthet havnet den på 21,7 ryper/km2, dette er den nest høyeste tettheten vi har hatt siden vi startet taksten. Det er også positivt at voksentettheten har økt fra 4,4 i 2017 til 9,5 i 2019. Stamfuglsituasjonen har derfor bedret seg betydelig de siste årene og tolker det slik at vi har balansert jakttrykket bra i forhold til bestanden. Dette ønsker vi å fortsette med.

 

Vi vet at dødeligheten på rypa er høy og trenger en produksjon på 2,5 kyll/høne for å kompensere for den naturlige dødeligheten gjennom året. Jakt dette året vil etter teorien redusere rypebestanden frem til neste hekkesesong og vi har egentlig ikke et overskudd å høste av. Fjellstyrene ønsker likevel å åpne for jakt. Med en tetthet på 21,7 liryper/km2 burde det være grunnlag for en forsiktig jakt. Det er så langt solgt et begrenset antall kort og med en redusert baglimit mener vi at jakta ikke vil ha en avgjørende betydning for lirypebestandens utvikling. Fjellstyrene mener også at det er viktig at jegere får muligheten til å komme seg ut i høstfjellet for å lufte seg selv og hunden. Vi vet at det sosiale også betyr mye for mange og at det de siste årene er mindre fokus på å skyte. Årets jakt gjennomføres under følgende bestemmelser:

 

1.      - Det vil ikke bli solgt flere jaktkort denne sesongen.

2.       -Baglimit settes til 2 fugler/dag.

3.       -Jakt frem til 23/12.

 

Med så lav kyllingproduksjon mener vi ikke å ha grunnlag for å selge flere kort og vi beklager dette ovenfor de jegerne som hadde håpet på det. Samtidig vil vi oppfordre de jegerne som er tildelt kort om å vise måtehold. Med så lav produksjon vil årets jakt kunne påvirke neste års hekkebestand. Vi ønsker lykke til med jakta! 

JoomShaper