Kurs og nye fjellstyrer fra 2020

Fjellstyrene er på valg hvert 4 år og endringene gjøres ifm kommunevalget og oppnevnes av kommunestyret. De nye fjellstyrene tiltrer ved årsskiftet og er nå igang med sitt arbeid. Norges fjellstyre samband arrangerer i den forbindelse kurs for de nye fjellstyremedlemmene og kurset har som mål å gi de nyvalgte fjellstyrene et godt grunnlag for sitt virke. 11 fjellstyrerepresentanter fra Stjørdal deltok under kurset som ble arrangert på Jægtvolden i slutten av januar. Det blir mye tungt stoff presset inn på to korte dager, men gir et godt grunnlag for de forvaltningsoppgavene som venter. I tillegg til input om fjellov og andre sentrale rammebetingelser fikk fjellstyremedlemmene presentert forventninger fra viktige brukerorganisasjoner i statsallmenningene ved Bondelaget, NJFF, DNT og samisk reindrift. Informasjon om hvem som sitter i de ulike fjellstyrene i Stjørdal er nå oppdatert og du finner dette under fanen Fjellstyrer og oversikt fjellstyrer. Arild Gressetvold er valgt som leder for samarbeidsorganet «Fjellstyrene i Stjørdal».

JoomShaper