God Jul og godt nytt år ønskes

100 -års jubileums året for fjellstyrene har vært spesielt. Like etter at de nyvalgte fjellstyrene startet på nyåret fikk vi det første møtet med coronapandemien og dette har preget fjellstyrene på godt og vondt. Det har vært utfordrende å avholde møter i perioder og vi var også i en vurdering på om vi var nødt til å stenge ned hyttene for utleie. Heldigvis har det godt bra, nå på slutten av året er vi vel av den oppfatning at fjellstyrenes tilbud dette året har vært særdeles viktig. Når mange av samfunnets tilbud har vært stengt har friluftsaktiviteter som jakt, fiske og generelt friluftsliv vært viktig for mange oss. Vi har derfor opplevd en liten økning i hytteutleie på tross av pandemien, vi har opplevd økt interesse for jakt og fiske og generelt mye folk ute i terrengene som har plukket bær eller bare benyttet allmenningene til turer. Dette forteller oss at det vi driver med er viktig for mange. På grunn av lite snø har allmenningsveiene vært kjørbare helt til frem til jul, dette må betegnes som meget spesielt i et spesielt år. Som alltid er vi spente på hva det kommende året vil bringe, vi håper coronaen ikke vil prege året like mye, samtidig er forvaltning av naturressurser preget av litt tilfeldigheter som vi ikke har kontroll over. Vi krysser fingrene for at også 2021 blir et god friluftsår med god produksjon for småviltet, en sund og produktiv elgstamme og mye bær i skogen. Vi ønsker å takke alle vi har hatt et samarbeid med i 2020 og ønsker alle brukere av allmenningene en god jul og et godt nytt år.

JoomShaper