Begrensninger småviltjakta 2012

Fjellstyrene i Stjørdal har under felles ledermøte fastsatt baglimit(rype, storfugl, orrfugl) til 2 fugler pr. dag.

 

Takseringsresultatene viser at vi i våre områder har en tetthet på 5 ryper pr/km2, og en produkjson på 3,8 ryper pr/par. Tettheten er meget lav og er det samme som vi opplevde i 2010. Fjellstyrene ser seg derfor nødt til å stoppe jakta etter hønsefugl fra 1. oktober. Betalingsfrist for utsendte jaktkort er satt til 1. september. Betalte jaktkort vil i henhold til utsendt informasjon ikke bli refundert.

JoomShaper